Ponuka krúžkov

V školskom roku 2017-2018 Vám ponúkame  tieto záujmové činnosti:

MiniModelárik pre najmenších – výtvarne zameraný krúžok pre detičky od 4-6 rokov – maľovanie, skladanie, strihanie, tvorenie z prírodných materiálov a všetko čo si detičky vytvoria si berú domov :) cena 20 EUR/ polrok

Minicentrum pre mamičky s deťmi - stretávanie sa mamičiek s detičkami, vhodné od 1 roka. Cena 3 EUR/mesiac
 

Miniškôlka Čmeliačik -  – detičky v opatere bez nutnosti prítomnosti rodiča – začleňovanie do kolektívu (výborna príprava na MŠ), učenie správnych návykov, socializácia, hry (cena 40 EUR / polrok)

 

Tanečná pre detičky v MŠ Hájik – pre detičky navštevujúce 3.,4. a 6. triedu MŠ – pohybové cvičenie  v rámci otváracej doby škôlky. Cena 0,50 EUR/mesiac (2,5 EUR /polrok)

 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKU SI MôŽTE STIAHNUŤ na www.cvczilina.sk

UPOZORNENIE: Prihlášku je potrebné odovzdať do 15.9.2017 (aj v prípade, že chcete dieťa prihlásiť od januára 2017) !!! Inak sa dá prihlásiť  na krúžok aj počas školského roka, ale je potrebné okrem uhradiť zvýšený poplatok (+135€)